Avize terenuri agricole

   

AVIZE TERENURI AGRICOLE

 

Informaţii referitoare la depunerea cererilor

 

Secţia avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole, cu indicativul numeric U.M. 02700 Bucureşti, primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de le registratură; se recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.

Depunerea la registratura unităţii zilnic, de luni până joi, în intervalul orar 10.00-12.00 iar vinerea în intervalul orar 09.00-11.00 (mai puţ în sărbătorile legale) la sediul unităţii: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti.

Numerele de telefon care pot fi apelate, în intervalul orar 09.00-14.00, în vederea obţinerii de informaţii (adresa de corespondenţă, documentele ce însoţesc cererea solicitanţilor etc) sunt:

  • telefon fix: 021.22.44.187;
  • fax: 021.22.47.666.

 

Nu se comunică prin telefon stadiul expertizării / avizării documentaţiilor transmise.
Retransmiterea avizului specific returnat, datorită lipsei de la domiciliu a solicitantului, se va face în baza unei cereri scrise a solicitantului, în care se va menţiona faptul că acesta va suporta cheltuielile privind retransmiterea avizului specific.

 

Bază:

  • Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al. (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/ 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Hotărârea Guvernului nr. 123/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.

 

 

Documente de interes public privind activitatea de avizare vânzare-cumpărare a terenurilor agricole menţionate în Legea nr. 17/2014:

 

 

STADIUL SOLUŢIONĂRII CERERILOR CONFORM LEGII 17/2014

 

2017


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V  Z  

2016


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z     Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Arhiva avize

 

 


DISTINCŢII MILITARE
UNIFORME MILITARE
SERVICIUL ISTORIC
MUZEUL MILITAR
OMUL ANULUI

© 2017 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 28.04.2017